Saaremaa tudengistipendium Saaremaa Minusaaremaa.ee

Saaremaa tudengistipendium

26. november 2019

Stipendiumi eesmärk on üliõpilaste ja nende uurimisvaldkondade sidumine Saaremaa  majandusega.

Noore kõrgharitud tööjõu kaasamise võime on iga ettevõtte arengus määrava tähtsusega olukorras, kus tudengid Tallinnas ja Tartus sealsete ettevõtete poolt tööle meelitatakse. Seetõttu on kõrgkooli lõpetanutele suunatud toetused enamasti hiljaks jäänud.

Tudengistipendium on siinsete ettevõtete, Saare Arenduskeskuse ja Saaremaa valla poolt loodud ning kõrgkooli poolt välja antav stipendium üliõpilasele meie ettevõttega seotud aktuaalse teema uurimiseks või probleemi lahendamiseks. Ladus koostöö õpingute ajal loob aluse edasise töösuhte tekkimiseks. Üliõpilane kujuneb sillaks ettevõtte ja kõrgkooli vahel, võimaldades ettevõtetel ilma EAS osakut taotlemata kasutada kõrgkooli teenuseid.

Stipendiumikonkurss viiakse kõrgkooli poolt läbi semestri algul konkursi korras. Sellise tingimuse täitmisel on stipendiumid tulumaksuvabad. Välja antavate stipendiumide arv on piiratud Saaremaa valla ja ettevõtete poolt eraldatavate vahenditega. 2019. ja 2020. õppeaastal oleme esialgu valmis välja pakkuma kuni 4 stipendiumit, kogusummas ca 20 000 EUR.

Stipendiumi kandidaat on täiskoormusel õppiv vähemalt 2. kursuse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane, Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kel puuduvad õppevõlgnevused. Stipendiumi saaja peab teostama praktikad stipendiaatettevõtetes, seostama oma lõpu- või uurimistöö ettevõttega, lahendama lõputöö raames ettevõtte antud probleemi või arendusülesande.  Stipendiaat ei või olla stipendiaatettevõtte töötaja.

Ettevõte ja üliõpilane sõlmivad kahepoolse kokkuleppe, milles täpsustatakse uurimisülesanded ja lahendatavad probleemid. Stipendiaadi valikul on parimate kandidaatide seast lõppsõna ütlemise õigus ettevõttel. Eelistatakse ettevõttele suuremat arenguhüpet ja lisandväärtust pakkuvaid üliõpilasi või uurimisteemasid. Stipendium määratakse üliõpilasele üheks semestriks korraga. Ettevõtte ja stipendiaadi mõlemapoolse soovi korral jätkatakse stipendiumi maksmist ka uuel õppeaastal, kui üliõpilane õpib edasi ettevõtte profiiliga haakuval õppekaval ja on täitnud õppekava vähemalt 30 EAP ulatuses semestri kohta. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.

Ühe stipendiumi suurus on bakalaureuseõppes õppivale üliõpilasele 450 eurot ja magistriõppes õppivale üliõpilasele 550 eurot kuus.

Saaremaa vald on raamlepingutega kindlustanud stipivõimalused Tallinna Tehnikakõrgkooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooliga (viimase puhul on tudengil kohustus pärast lõpetamist kahekordse stipisaamise perioodi vältel ettevõttes töötada).

 

Võimalusest huvitatud ettevõtetel tuleb saata tudengit ootava töölõigu lühikirjeldus Saare Arenduskeskuse mailiaadressile info@sasak.ee, millele võib lisada kõrgkooli ja selle akadeemilise üksuse eelistuse. Stipendiumi väljamaksmine toimub printsiibil, mil 50% selle suurusest panustab ettevõte ning 50% Saaremaa vald.

Võimalusest huvituval üliõpilasel palume samuti pöörduda mailiaadressil info@sasak.ee ning täpsustada oma eriala ning uurimissuund/lõputöö lähteülesanne.

Uudised

3. august 2022

Saare maakonna ettevõtlusuudised - infokiri 04.08.2022

Vaata rohkem

25. juuli 2022

Tunnustame Saare maakonna ettevõtteid

Vaata rohkem

29. juuni 2022

Saare maakonna ettevõtlusuudised - infokiri 30.06.2022

Vaata rohkem

7. juuni 2022

KUTSE: Sinimajanduse klastri avapauk 17. juunil

Vaata rohkem

31. mai 2022

Saare maakonna ettevõtlusuudised - infokiri 01.06.2022

Vaata rohkem

27. mai 2022

Kaunis Kodu konkursil osalemise kogemuslugu

Vaata rohkem

26. mai 2022

KUTSE: TANEL ja DIGIKANAD - kuidas nädalaga NFT toel 65 000 EUR kaasata?!

Vaata rohkem

25. mai 2022

Salvestus ja materjalid: Maaelu mitmekesistamise toetuse infopäev 25. mail

Vaata rohkem

10. mai 2022

Maaelu mitmekesistamise toetuse infopäev 25. mail

Vaata rohkem

2. mai 2022

Saare maakonna ettevõtlusuudised - infokiri 03.05.2022

Vaata rohkem

Ole kursis Saaremaa uudistega

Küsimused ja ettepanekud

SA Saare Arenduskeskus

www.sasak.ee
info@sasak.ee
+372 452 0570

Toetavad

Minusaaremaa.ee - Saaremaa info. Sündmused, töökuulutused, kinnisvara Saaremaal