Saaremaa on rahvusvaheliselt tunnustatud roheline sihtkoht Saaremaa Minusaaremaa.ee

Saaremaa on rahvusvaheliselt tunnustatud roheline sihtkoht

9. august 2023

Saaremaa sihtkohana läbis juba teist korda rahvusvahelise Green Destinations standardi järgse auditeerimise. Saavutatud 8,8 punktiga on jõutud kuldtasemele, kusjuures järgmisest ehk plaatinast on veel puudu kõigest 0,2 punkti. 

Auditis hinnatakse kümnepallisüsteemis sihtkoha vastavust ligi sajale erinevale kriteeriumitele kuues erinevas kategoorias, mis puudutavad sihtkoha:

  • loodust (kogu ökosüsteemi)
  • keskkonda (veekäitlus, õhukvaliteet, prügimajandus)
  • kliimat
  • kultuuri ja traditsioone
  • elanike sotsiaalset heaolu (sh elanike tervis, tööhõive)
  • ettevõtluskeskkonda ja kliendisõbralikkust
  • elanike kaasatust ja omavalitsuse juhtimist


Kuigi auditeerimisel ei hinnata eraldi üksikuid ettevõtteid vaid kogu ettevõtluskeskkonna üldpilti, on iga ettevõtte järjepideval keskkonnateadlikul tegevusel ja keskkonnanäitajatel oluline roll sihtkoha auditi lõpptulemusele. Oluline roll on ka ilmastikumuutustega toimetulekul ja kriisijuhtimisoskustel.

Audiitorite hinnangul on Saaremaa kindlasti üks kõige kestlikemaid turismisihtkohti Eestis, kus toimiv looduskaitse ja saarlaste loodushoidlik elulaad on kestlikkuse tugevad alused.

Audit toob välja nii kitsaskohad kui võimalused, mida ja kuidas paremini teha, et suurendada turismi positiivseid mõjusid sihtkohale. Selleks, et järgmisel auditil, mis toimub juba kahe aasta pärast, aastal 2025, saavutada veelgi parem tulemus, on oluline suurendada sektorite vahelist koostööd, luua seiremehhanismid ja tõsta üldist teadlikkust kestlikkuse edendamise võimalustest.

Piirkondlike partnerite ja esindajate toel on auhindu ja sertifikaate saanud enam kui 120 sihtkohta 25 riigis. 

Uudised

4. juuli 2024

Saare maakonna ettevõtlusuudised - infokiri 09.07.2024

Vaata rohkem

3. juuli 2024

Saare maakonna ettevõtete tunnustamine 2024 - kandidaatide esitamine on alanud

Vaata rohkem

28. mai 2024

Koolitus "Kestlikkuse põhimõtted, eesmärgid ja võimalused tööstussektoris", 18. juunil

Vaata rohkem

23. mai 2024

Veebikoolitus "Kestlikkuse põhimõtted, eesmärgid ja võimalused tööstussektoris", 18. juuni 2024

Vaata rohkem

21. mai 2024

Saaremaa Ettevõtlusakadeemia koolitus "Projektijuhtimine", 31. mail

Vaata rohkem

15. mai 2024

Saaremaa Ettevõtlusakadeemia koolitus "Tulemuslik protsessijuhtimine", 10. juunil

Vaata rohkem

14. mai 2024

Saaremaa Ettevõtlusakadeemia veebikoolitus "Süsteemne digiturundus ja AI-tööriistad", 4. juunil

Vaata rohkem

8. mai 2024

Saare maakonna ettevõtlusuudised - infokiri 09.05.2024

Vaata rohkem

30. aprill 2024

Saaremaa Ettevõtlusakadeemia veebikoolitus "SEO ehk kodulehe optimeerimine", 22. mail

Vaata rohkem

17. aprill 2024

Reklaamivõimalus Delfi eriprojektis „Seikle Eestis“

Vaata rohkem

Ole kursis Saaremaa uudistega

Küsimused ja ettepanekud

SA Saare Arenduskeskus

www.sasak.ee
info@sasak.ee
+372 452 0570

Toetavad

Minusaaremaa.ee - Saaremaa info. Sündmused, töökuulutused, kinnisvara Saaremaal