Kodanikuühenduste tunnustamine 2021

16. september 2021

SA Saare Arenduskeskus ootab kandidaate Saare maakonna parimate kodanikuühenduste tunnustamiseks.

 

Üleriigilise tunnustamisürituse eesmärk on tunnustada edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi, nende poolt elluviidud mõjukaid projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid, teadvustades maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse.

 

Ühte kategooriasse võib esitada mitu kandidaati ning iseennast.

 

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:

  • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
  • märgitud esitatav kategooria;
  • selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse;
  • soovi korral võib lisada  kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

 

KATEGOORIAD

KENA KODANIKUÜHENDUS – tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.

 

KENA MÕTE – tunnustatakse inimest, ühendust, projekti,  mis või kes on kandnud uudset ja edasiviivat ideed, mis on toetanud kodanikuühiskonna arengut ja võimalusi

 

KENA ALGATUS – tunnustatakse kodanikualgatusena alguse saanud tegevust, mis on saanud arvestatava kandepinna ja tõusnud esile viimase aasta jooksul

 

KENA TEGU – tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale või maakonnale.

 

KENA KOOSTÖÖ – tunnustatakse kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, sh omavalitsust, ettevõtet, eraisikut.

 

Ootame kandidaate hiljemalt 30. septembriks 2021 e-mailile helje@sasak.ee.

 

Auhinnad antakse üle tunnustusüritusel, mis toimub 26. november 2021.

 

Konkursi korraldajaks on SA Saare Arenduskeskus.