Saaremaa valla kaasav eelarve 2019

Asset-1@2x.png

Saaremaa vald ootab ideid ja ettepanekuid  kaasavasse eelarvesse. Oma ettepanekuid  saab esitada igaüks 27. märtsi keskpäevast (12:00) kuni 16. aprilli keskpäevani. Kõik ideed, mis kaasava eelarve reeglitele vastavad, pannakse rahvahääletusele 8. maist – 21. maini 2019. a. Vallakodanike hääletusel enim toetust saanud ettepanekud viiakse ellu ühe aasta jooksul.

https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339696

Kaasava eelarvega annab Saaremaa vald kogukonna liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel 98 000 euro ulatuses kaasa rääkida; teha ettepanekuid vallaelu parandamiseks ja osaleda hääletamisega parimate ideede väljaselgitamisel.

Kaasava eelarve eesmärgiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine. Elluviidav ettepanek peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid vallale järgnevate aastateks. Kaasava eelarve ettepanekutena ei lähe arvesse  Kuressaare linna hallatavate asutuste, linna enamusosalusega äriühingute ja linna poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.
Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepanekuid teha nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Ettepaneku minimaalne suurus on 1 000 eurot ja maksimaalne suurus 25 000 eurot.

Saaremaa vallavalitsus