Facebook Pixel
Toetuse taotlemine Saaremaa Minusaaremaa.ee

Toetuse taotlemine

Enne taotluse esitamist palume tutvuda taotlustingimustega, mille leiab Saarte Filmifondi statuudist.

Digiallkirjastatud taotluse palume saata filmifond@sasak.ee

Otsuse projekti toetamise kohta teeme 30 päeva jooksul. 

Toetuse saanud teose tiitritesse on kohustuslik lisada Saarte Filmifondi logo.

Filmiprojekti puhul on taotluse esitamiseks vajalik:

 1. Lihtkirjalik allkirjastatud avaldus;
 2. Teose sünopsis;
 3. Teose stsenaarium ja teose laiendatud stsenaarne kavand (treatment);
 4. Teose tootmise ajakava;
 5. Teose tootmise meeskond koos võtmeisikute (loominguliste) CV-dega;
 6. Teose levitamise kava;
 7. Ülevaade Saare- ja/või Hiiu maakonnas teostatavatest tegevustest koos ajakavaga;
 8. Teave produtsentfirma kohta, sh. ülevaade varasematest töödest;
 9. Filmiprojekti eelarve ja rahastusplaan;
 10. Tagatud rahastust kinnitavad lepingud ja huvikirjad;
 11. Muu täiendav teave, mida toetuse taotleja peab vajalikuks lisada;

Filmi ja meediakirjaoskusalase õppeprojekti puhul on taotluse esitamiseks vajalik:

 1. Õppetegevus(t)e kokkuvõttev kirjeldus;
 2. Õppetegevus(t)e laiendatud lahtikirjeldus koos sihtgruppidega;
 3. Õppetegevus(t)e toimumise ajakava;
 4. Õppetegevus(t)e korraldamise meeskond koos võtmeisikute (loominguliste) CV-dega;
 5. Õppetegevus(t)e käigus tehtud A/V meediateoste levitamise kava;
 6. Ülevaade Saare- ja/või Hiiu maakonnas teostatavatest tegevustest koos ajakavaga;
 7. Teave õppetegevust organiseeriva ja koordineeriva organisatsiooni kohta, sh. ülevaade varasematest töödest;
 8. Filmi- ja meediakirjaoskusalase õppeprojekti eelarve ja rahastusplaan;
 9. Tagatud rahastust kinnitavad lepingud ja huvikirjad;
 10. Muu täiendav teave, mida toetuse taotleja peab vajalikuks lisada.
Saarte Filmifondi statuut Saarte Filmifondi logo

Ole kursis Saaremaa uudistega

Küsimused ja ettepanekud

SA Saare Arenduskeskus

www.sasak.ee
info@sasak.ee
+372 452 0570

Toetavad

Minusaaremaa.ee - Saaremaa info. Sündmused, töökuulutused, kinnisvara Saaremaal