Kuressaare Ametikool

Kuressaare Ametikool valmistab ette tööturul konkurentsivõimelisi ja elus toime tulevaid inimesi ning pakub innovaatilist koolitust.

Ametikoolis saab õppida:

  • põhihariduse järgselt päevases õppes. Omandatakse nii amet kui ka keskharidus.
  • tsükli- või õhtuõppes. Õppimine sobib täiskasvanutele töö- ja pereelu kõrvalt.
  • lihtsustatud erialadel päevases õppes. Väikegruppides arendatakse ametioskuste kõrval ka toimetulekuoskuseid.

Ametikooli koolituskeskuses saab õppida:

  • väikelaevajuhi koolitusel
  • õppijale individuaalseks kujundatud kursustel Töötukassa koolituskaardiga
  • täiskasvanute tasuta tööalastel täienduskoolitustel
  • tasulistel kursustel ja koolitustel

Ametikoolis on õppijaid igast Eesti nurgast. Soovijad saavad majutuda õpilaskodus.