Õpi

“Kes ikka õppida tahab, sellel on esimeses klassis ka õppida küll ja küll!” arvas kaheksa aastat esimeses klassi käinud Mauno (Andrus Kivirähk “Aabitsa kukk”). Kellele aga esimesest klassist väheks jääb, saab oma haridusteed Saaremaal jätkata soovi korral kuni kutsehariduseni Kuressaare Ametikoolis ja/või kõrgkoolini TalTech Eesti Mereakadeemia meremajanduse keskuses. 

 

Õpi Saaremaal! Kiiresti muutuv töömaailm nõuab pidevat enesetäiendamist igaühelt. Võimalusi uute teadmiste ja oskuste omandamiseks on erinevaid:

 • nii tasuta
 • kui tasulisi koolitusi,
 • nii lühi- kui ka
 • pikaajalisi kursusi.

Tuleb vaid ise hakkaja olla ja pakutud võimalustest kinni haarata.

Tutvu Saare maakonna õppeasutustega ka Eesti Hariduse Infosüsteemi kodulehelt.

Kui vajad abi enda või lapse haridustee suunamisel, siis leiad abi Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskusest või Rajaleidja esindusest.

TalTech Kuressaare kolledž

Saaremaal on võimalik omandada kõrgharidus ilma siit lahkumata, sobitades koolis käimine oma töö- ja pereeluga. Õppe-, teadus- ja arendustöö Kuressaares on eelkõige seotud saarte ja Läänemere regiooni spetsiifikaga, kuid teenib oma ainulaadsete erialadega kogu Eesti huve.

TalTech Kuressaare kolledž

Kuressaare Ametikool

Kuressaare Ametikool valmistab ette tööturul konkurentsivõimelisi ja elus toime tulevaid inimesi ning pakub innovaatilist koolitust.

Ametikoolis saab õppida:

 • põhihariduse järgselt päevases õppes. Omandatakse nii amet kui ka keskharidus.
 • tsükli- või õhtuõppes. Õppimine sobib täiskasvanutele töö- ja pereelu kõrvalt.
 • lihtsustatud erialadel päevases õppes. Väikegruppides arendatakse ametioskuste kõrval ka toimetulekuoskuseid.

Ametikooli koolituskeskuses saab õppida:

 • väikelaevajuhi koolitusel
 • õppijale individuaalseks kujundatud kursustel Töötukassa koolituskaardiga
 • täiskasvanute tasuta tööalastel täienduskoolitustel
 • tasulistel kursustel ja koolitustel

Ametikoolis on õppijaid igast Eesti nurgast. Soovijad saavad majutuda õpilaskodus.

Koolitused

Saaremaal elades on võimalik ennast täiendada mitmesugustel tasuta ja tasulistel koolitustel.

Huviharidus

Saaremaal on suur huvikoolide ja üldhariduskoolide huviringe, mis tagavad noortele mitmekülgsed võimalused meelepärase hobiga tegelemiseks. Valida on mitmete spordiringide, kunsti- ja muusikaringide vahel, lisaks pakuvad erinevaid tegevusi noortekeskused.

Lasteaiad ja lastehoiud

Põhi- ja keskkoolid